Masa period boleh sauna tak?

Lepas makan boleh sauna terus tak?